Konkurs IGS Student Award skierowany jest do członków PSG-IGS, którzy w latach 2016-2019 byli/są studentami lub doktorantami uczelni wyższych i prowadzili działalność mającą na celu pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy, doświadczeń związanych z szerokim zastosowaniem geosyntetyków poprzez m.in. działalność w kołach naukowych, publikowanie artykułów naukowych, wygłaszanie referatów na konferencjach itp.

Nagrodą w konkursie jest 1000$ na pokrycie kosztów udziału w konferencji EuroGeo 7 (m.in. dojazdu, zakwaterowania),
na której laureat wygłosi zwycięski referat.

Aby uczestniczyć w konkursie należy spełnić poniższe wymagania:

  • być członkiem PSG-IGS,
  • w latach 2016-2019 być studentem/doktorantem uczelni wyższej,
  • wysłać zgłoszenie zawierające streszczenie artykułu (abstract) i informacje o działalności związanej z geosyntetykami,
  • w przypadku wygranej uczestniczyć w konferencji EuroGeo 7, która odbędzie się w dniach 6-9.09.2020 r. w Warszawie i wygłosić zwycięski referat na Student Session.

Ważne daty:

  • nadsyłanie zgłoszeń: do 31.12.2019 r.
  • ogłoszenie wyników konkursu: do 10.01.2020 r.
  • nadesłanie przez laureata konkursu pełnej treści artykułu: do 31.01.2020 r.

Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: sekretarz@psg-igs.pl