Rys historyczny

Historia PSG

Idea utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego narodziła się jeszcze w trakcie trwania Międzynarodowej Konferencji Geosyntetycznej w Yokohamie w 2006 roku, podczas której przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego IGS, dr J.P. Giroud, zainspirował nas do utworzenia formacji w Polsce, której zadaniem byłoby promowanie i rozwój wiedzy o geosyntetykach.

Kolejnym etapem zmierzającym do utworzenia stowarzyszenia było seminarium, które odbyło się w Warszawie w czerwcu 2007 roku i było ono pierwszym, formalnym spotkaniem członków stowarzyszenia. Gościliśmy wówczas przedstawicieli IGS w osobach: J.P. Giroud, Alana McGowna oraz Chrisa Jennera. W spotkaniu tym brało udział 80 uczestników. Wspomniane seminarium utwierdziło nas w przekonaniu o potrzebie i chęci stworzenia formalnego zrzeszenia.

We wrześniu 2008 r., podczas konferencji EuroGeo 4 w Edynburgu, formalnie zostało powołane do życia Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne (PSG).

Następnym, istotnym wydarzeniem w historii stowarzyszenia było spotkanie członków w Gdańsku, w grudniu 2008 roku, podczas którego odbyły się pierwsze wybory, mające na celu wyłonienie składu zarządu. Pierwszym Prezydentem PSG wybrany został śp. prof. dr hab. inż. Adam Bolt. Natychmiast, po grudniowym spotkaniu skupiliśmy się na dopełnieniu wszystkich formalnych czynności tak, by legalne funkcjonowanie naszego zrzeszenia w Polsce zostało potwierdzone sądownie.
Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 2009 roku, jako organizacja zrzeszająca specjalistów: producentów i projektantów, zaangażowanych w rozpowszechnianie wiedzy o geosyntetykach.

W czerwcu 2014 Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne zorganizowało pierwsze w Europie, a drugie na świecie szkolenie pod hasłem Educate the Educator (EtE) skierowane do nauczycieli akademickich z Polski oraz wraz ze współpracą z siostrzanymi organizacjami w Czechach i na Słowacji także dla reprezentantów tych krajów. Wykładowcami na szkoleniu byli czołowi przedstawiciele środowiska naukowego zajmującego się geosyntetykami z USA, Turcji i Portugalii, nominowanymi przez IGS do przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy dwudniowego seminarium otrzymali materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy ze studentami. Wystarczy wspomnieć, że w USA takie szkolenie zostało zorganizowane dopiero rok później, w części opierając się na doświadczeniach z Polski.

Aktualne wydarzenia organizowane przez PSG znajdują się w zakładce WYDARZENIA.