Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Akademia Techniczno-Humanistyczna oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne zapraszają na XXI KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ

GEOSYNTETYKI I TEKSTYLIA TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

WARSZTATY SZKOLENIOWE
„Zastosowania geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich”

20-22.11.2019, Ustroń

Celem konferencji oraz warsztatów szkoleniowych jest prezentacja wyników badań, najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dotyczących geosyntetyków, włókien i tekstyliów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska oraz budownictwie. Konferencja skierowana jest między innymi do: producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków i włókien i tekstyliów technicznych w budownictwie oraz w inżynierii środowiska.

Warsztaty szkoleniowe będą doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń związanych z zastosowaniem geosyntetyków w inżynierii wodno-lądowej.

Główna tematyka konferencji:

  1. Zagadnienia ogólne
  2. Grunt zbrojony
  3. Drogi
  4. Składowiska odpadów
  5. Budownictwo hydrotechniczne
  6. Odwodnienia
  7. Surowce (polimery) w produkcji geosyntetyków i tekstyliów technicznych
  8. Włókna i tekstylia techniczne
  9. Metody badań materiałów
  10. Trwałość materiałów polimerowych