Władze PSG

Zarząd

Prezydent

dr inż. Jacek Kawalec
prezydent@psg-igs.pl

Wiceprezydent

mgr inż. Jakub Bryk

Skarbnik

mgr inż. Michał Gołos
skarbnik@psg-igs.pl

Sekretarz

dr hab. inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio
sekretarz@psg-igs.pl

Członek Zarządu

dr inż. Anna Markiewicz

Komisja Rewizyjna

  • dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki
  • dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska
  • dr inż. Agnieszka Kiersnowska

Sąd Koleżeński

  • mgr inż. Kamila Kornacka
  • dr hab. inż. Zenon Szypcio
  • dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras