Władze PSG

Zarząd

Prezydent

mgr inż. Jakub Bryk

prezydent@psg-igs.pl

Wiceprezydent

dr inż. Jacek Kawalec

Skarbnik

dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki
skarbnik@psg-igs.pl

Sekretarz

mgr inż. Anna Miszkowska

sekretarz@psg-igs.pl

Członek Zarządu

dr hab. inż. Eugeniusz Koda

Komisja Rewizyjna

  • dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
  • mgr inż. Bogumił Lipiecki
  • dr hab. inż. Zenon Szypcio

Sąd Koleżeński

  • dr inż. Jolanta Dąbrowska
  • dr inż. Angelika Duszyńska
  • dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio