Władze PSG

Zarząd

Prezydent

dr inż. Jacek Kawalec

prezydent@psg-igs.pl

Wiceprezydent

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

Skarbnik

dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki
skarbnik@psg-igs.pl

Sekretarz

dr inż. Anna Markiewicz

sekretarz@psg-igs.pl

Członek Zarządu

mgr inż. Jakub Bryk

Komisja Rewizyjna

  • dr hab. inż. Zenon Szypcio
  • dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska
  • mgr inż. Bogumił Lipiecki

Sąd Koleżeński

  • dr inż. Angelika Duszyńska
  • dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio
  • mgr inż. Kamila Kornacka