Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne

Witamy na stronie
Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego

Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne, PSG-IGS, jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem o charakterze non-profit. PSG stanowi jednocześnie polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego tj. International Geosynthetics Society (IGS) (www.geosyntheticssociety.org).

Zrzeszamy profesjonalistów zainteresowanych popularyzacją wiedzy na temat poprawnych zastosowań geosyntetyków.

Celami działania PSG są:

zbieranie, ocena oraz rozpowszechnianie informacji na temat wszystkich zagadnień dotyczących geosyntetyków

promocja seminariów, sympozjów, konferencji, wystaw, konkursów itp.;

publikacja lub wspieranie artykułów, książek lub innych dokumentów (np. procedury, normy, wytyczne), w celu popularyzacji zastosowań geosyntetyków;

działanie na rzecz usprawnienia komunikacji oraz większego zrozumienia dla wyrobów geosyntetycznych, ich zastosowań, zwłaszcza między inżynierami włókiennikami, inżynierami chemikami i inżynierami budowlanymi;

działanie na rzecz promocji rozwoju wyrobów geosyntetycznych oraz ich zastosowań;

wsparcie, koordynacja lub/i sponsoring projektów badawczych w przemyśle, laboratoriach, uczelniach akademickich oraz innych organizacjach;

śledzenie osiągnięć w zakresie rozwoju nauki oraz praktycznych zastosowań geosyntetyków;

wsparcie dla środowisk akademickich w dydaktyce z zakresu geosyntetyków i ich zastosowań;

wsparcie, poprzez członków PSG i osoby współpracujące, normalizacji z zakresu geosyntetyków, sprzętu do badań oraz kryteriów oceny badań;

propagowanie honorowych, etycznych zachowań członków stowarzyszenia.

PSG realizuje swoje cele przez:

uczestnictwo w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych, a w szczególności IGS;

organizowanie konferencji regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;

powoływanie komisji i zespołów do rozwiązywania poszczególnych zagadnień;

prowadzenie analiz oraz opracowywanie wniosków i postulatów;

typowanie przedstawicieli PSG do organizacji krajowych i międzynarodowych;

opracowywanie prognoz rozwoju dziedziny geosyntetyków;

opracowywanie opinii dotyczących aktów legislacyjnych, norm, instrukcji i innych opracowań;

uczestnictwo członków PSG w pracach komitetów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

utrzymywanie strony PSG w internecie;

opiniowanie wydawnictw i innych form upowszechniania wiedzy z dziedziny geosyntetyków.

Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne jest członkiem PKN Komitetu Technicznego d/s geosyntetyków. Nasi reprezentanci biorą udział w pracach CEN TC189 Geosynthetics oraz ISO TC221 Geosynthetics.

Dwa razy do roku PSG organizuje seminaria poświęcone tematyce geosyntetycznej. Stowarzyszenie opracowuje wytyczne branżowe dotyczące geosyntetyków (np. „Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym”, WWiORB „Ściany oporowe z gruntu zbrojonego”.

PSG było organizatorem 7. Europejskiej Konferencji Geosyntetycznej EuroGeo 7.

Masz pytanie? Napisz

14 + 1 =

Adres korespondencyjny

Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

E-mail

sekretarz@psg-igs.pl